Konkursy na ekslibris i małą formę graficzną są organizowane przez Fundację Wspólnota Gdańska oraz Gdański Archipelag Kultury "Wyspa Skarbów". Celem konkursów jest kontynuacja bardzo bogatej, wielowiekowej tradycji tworzenia ekslibrisów o Gdańsku oraz promocja Gdańska w Polsce i za granicą.

idea

Gdańskie Międzynarodowe Konkursy na Ekslibris i Małą Formę Graficzną są organizowane wspólnie przez Fundację Wspólnota Gdańska i Wyspę Skarbów, Oddział Gdańskiego Archipelagu Kultury. Z inicjatywą organizacji tych konkursów wystąpiła w roku 2006 ówczesna kierowniczka Wyspy Skarbów GAK, pani Anna Urbańczyk.

Celem konkursów jest kontynuacja bardzo bogatej, wielowiekowej tradycji tworzenia ekslibrisów w Gdańsku oraz promocja Gdańska w Polsce i za granicą.

Tematy kolejnych edycji konkursu:

Pomimo lokalnej tematyki konkursy mają zasięg ogólnoświatowy - corocznie uczestniczy w nich kilkuset twórców z całego świata - od Argentyny, Brazylii i Urugwaju po Chiny i Japonię.
Ukoronowaniem kolejnych edycji konkursu są wystawy oraz katalogi.

Warto przeczytać


Ekslibris jako forma grafiki użytkowej, obiekt kolekcjonerski i dzieło sztuki
Bogumiła Omieczyńska
Kustosz Kolekcji Exlibrisu Muzeum Zamkowego w Malborku
Z dziejów ekslibrisu w Gdańsk
Helena Dzienis

Organizatorzy

GAK Wyspa Skarbów GAK Fundacja Wspólnota Gdańska

Partnerzy

ASP Muzeum Gdańska PAN Biblioteka MTG AMBEREXPO MSB

Patroni medialni

Trójmiasto Radio Gdańsk Miasto Gdańsk