Konkursy na ekslibris i małą formę graficzną są organizowane przez Fundację Wspólnota Gdańska oraz Gdański Archipelag Kultury "Wyspa Skarbów". Celem konkursów jest kontynuacja bardzo bogatej, wielowiekowej tradycji tworzenia ekslibrisów o Gdańsku oraz promocja Gdańska w Polsce i za granicą.

2014 - Tajemnice Chłodnego Morza

Tematem siódmej edycji Konkursu na ekslibris było morze, chłodne, zimne, nieprzystępne. Budzące strach, zagrożenie i obojętność z jednej, z drugiej strony fascynację, nostalgię i przedmiot pożądania. To przyczynek do poznania jego tajemnic skrywanych w głębinach morskich, wrakach okrętów, bajecznych skarbów, morskich potworów etc. Morze to także paleta barw i odcieni, które inspirowały słynnych artystów. To właśnie Oni poświęcili mu szereg prac, które będąc arcydziełami malarskiej sztuki stały się inspiracją dla dalszych pokoleń.


Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris i Małą Formę Graficzną organizowany przez Gdański Archipelag Kultury oraz Fundację „Wspólnota Gdańska” ma charakter cykliczny. Począwszy od 2007. każdej edycji konkursu przyświecał inny temat: 200. rocznica urodzin Wincentego Pola (2007), „Gdańskie Lwy” (2008), „Duch Gdańskiej Architektury” (2009), „Solidarność Narodów” (2010), „Człowiek - ziemia – kosmos” (2011), „Sport” (2012).


Konkurs na Ekslibris jest prestiżowym wydarzeniem o międzynarodowym znaczeniu i zasięgu. Kolejne edycje gromadzą wśród uczestników zarówno wybitnych i uznanych twórców krajowych i zagranicznych, jak i początkujących adeptów grafiki, dla których Konkurs jest szansą na zaprezentowanie umiejętności w tej dziedzinie sztuki.


Profesjonalne jury, złożone z uznanych twórców grafik przyznało nagrody regulaminowe za zajęcie I, II i III miejsca wraz z wynagrodzeniem finansowym. Dodatkowo artyści biorący udział w Konkursie otrzymali wyróżnienia oraz nagrodę specjalną – Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Prezesa Fundacji Wspólnota Gdańska.


Pokłosiem konkursu będzie wystawa pokonkursowa, która zostanie zaprezentowana w najważniejszych instytucjach Województwa Pomorskiego. Ponadto edycji konkursu będzie towarzyszył katalog pokonkursowy zawierający prace nagrodzone i wyróżnione.

 

Werdykt jury

Jury w składzie:

na posiedzeniu w Gdańskim Archipelagu Kultury „Wyspa Skarbów” w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2014, po obejrzeniu 515 prac zgłoszonych na konkurs przez 182 autorów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA / TECHNIKI TRADYCYJNE

I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

 

WYRÓŻNIENIA (równorzędne)

 

EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA / TECHNIKI KOMPUTEROWE

I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

 

WYRÓŻNIENIA (równorzędne):

 

NAGRODA TERESY KUŚMIERSKIEJ, DYREKTORA GDAŃSKIEGO ARCHIPELAGU KULTURY

 

NAGRODA ANDRZEJA STELMASIEWICZA, PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI WSPÓLNOTA GDAŃSKA 

  

NAGRODA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU


wszystkie prace
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
exlibris
* we wszystkich edycjach konkursu brało udział kilkuset artystów którzy przesłali niemalże dwa tysiące prac. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane powyżej informacje były poprawne. W przypadku pojawienia się błędów prosimy o wyrozumiałość i poinformowanie.

Organizatorzy

GAK Wyspa Skarbów GAK Fundacja Wspólnota Gdańska

Partnerzy

ASP Muzeum Gdańska PAN Biblioteka MTG AMBEREXPO MSB

Patroni medialni

Trójmiasto Radio Gdańsk Miasto Gdańsk