Konkursy na ekslibris i małą formę graficzną są organizowane przez Fundację Wspólnota Gdańska oraz Gdański Archipelag Kultury "Wyspa Skarbów". Celem konkursów jest kontynuacja bardzo bogatej, wielowiekowej tradycji tworzenia ekslibrisów o Gdańsku oraz promocja Gdańska w Polsce i za granicą.

2020 - Wyspa fantazji

Gdański Archipelag Kultury, Fundacja Wspólnota Gdańska wraz z Partnerami zapraszają do udziału w 10. Międzynarodowym Konkursie na Małą Formę Graficzną pt. WYSPA FANTAZJI.

Konkurs 2020Edycja KONKURSU, ze względu na obecność pandemii koronawirusa Covid-19, na świecie została zmodyfikowana i ograniczona do ekslibrisu w formie cyfrowej. Tematem tegorocznych zmagań artystów jest WYSPA FANTAZJI. Wyspa i fantazja dzielą tę samą kondycję: być sobą, i pozwolić obmywać się falom, opierać się przypływowi, być zamkniętym i otwartym zarazem… Być może to nie izolacja, lecz konieczna niemożliwa równowaga określa czym w swoim bycie są Wyspy Fantazji?

„Przemiany wyobrażenia Wyspy ukazują zarazem, że wyspowość, wbrew temu czym wyspa być miała jako przestrzeń izolowana i poniekąd samoistna w swej tożsamości, w istocie ma charakter relacyjny. Wyspą jest się pośród czegoś: jak ląd pośród wody, spokój pośród zawieruchy, raj pośród upadku…” Jednocześnie temat konkursu nawiązuje do jubileuszu 125. lecia powstania Wyspy Sobieszewskiej, miejsca gdzie w 2007 roku, w Wyspie Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury narodziła się idea Międzynarodo-wego Konkursu na Ekslibris i Małą Formę Graficzną.

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

W dniu 18 listopada 2020, jury 10. Międzynarodowego Konkursu na Małą Formę Graficzną, w składzie:

  1. prof. Martin R. Baeyens, emerytowany profesor Królewskiej Akademii Sztuki w Gandawie /Belgia/ – przewodniczący
  2. prof. dr Senih Çavuşoğlu, dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych i Komunikacji Wizualnej, Wydział Projektowania Komunikacji i Studiów Mediów, Uniwersytet Cypru /Północny Cypr/
  3. Bogumiła Omieczyńska, Kustosz Kolekcji Ekslibrisu Muzeum Zamkowego w Malborku /Polska/
  4. dr Agnieszka Fluda-Krokos, adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kolekcjonerka i badaczka ekslibrisu /Gliwice, Polska/
  5. Joanna Babula, ilustratorka, malarka, animatorka kultury /Tarnów, Polska/

Na zdalnym posiedzeniu jury, po obejrzeniu 301 prac nadesłanych na konkurs przez 133 autorów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

NAGRODY REGULAMINOWE

I miejsce - 4000 zł - Katarzyna Handzlik /Polska/ za zestaw prac nr 037_1, 037_2, 037_3 pod tytułem „Ekslibris opus 52 - dedykowany prof. Krzysztofowi Markowi Bąkowi”, „Ekslibris opus 53 dedykowany Mirosławie Bąk”, „Ekslibris opus 54 – in memoriam  Horst Sparke”

II miejsce - 2000 zł - Mariusz Dański /Polska/ za pracę nr 018_2 pod tytułem  „Ex libris MP”

III miejsce - 1500 zł - Marjan Khajavi  /Cypr Północny/ za pracę nr 052 pod tytułem „Island of Wishes”

 

WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE

 

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury Teresy Kuśmierskiej /wystawa prac artystki/

 

Nagroda Dyrektora Biblioteki Gdańskiej PAN dr Anny Walczak /nagroda rzeczowa/

 

Nagrody Andrzeja Stelmasiewicza, założyciela Fundacji Wspólnota Gdańska /EUR 100 dla każdego artysty/

 

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Pana prof. ASP dr hab. Krzysztofa Polkowskiego /1000 zł/

 

CZŁONKOWIE JURY: prof. Martin R. Baeyens / Dr. Agnieszka Fluda-Krokos / Mrs Bogumiła Omieczyńska / Mrs Joanna Babula / prof. dr. Senih Çavuşoğlu

 

FUNDATORZY NAGRÓD SPECJALNYCH: Teresa Kuśmierska / prof dr hab. Krzysztof Polkowski / dr. Anna Walczak / Andrzej Stelmasiewicz

 

Na tym zakończono posiedzenie jury.

Protokół sporządził Paweł Jarczewski

Gdańsk, 20 listopada 2020 roku

 

WIĘCEJ INFORMACJI

www.exlibrisgdansk.pl
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl
www.wspolnotagdanska.pl
www.facebook.com/exlibrisgdansk/


Galeria nagrodzonych
exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/ exlibris"/

Organizatorzy

GAK Wyspa Skarbów GAK Fundacja Wspólnota Gdańska

Partnerzy

ASP Muzeum Gdańska PAN Biblioteka MTG AMBEREXPO MSB

Patroni medialni

Trójmiasto Radio Gdańsk Miasto Gdańsk