Konkursy na ekslibris i małą formę graficzną są organizowane przez Fundację Wspólnota Gdańska oraz Gdański Archipelag Kultury "Wyspa Skarbów". Celem konkursów jest kontynuacja bardzo bogatej, wielowiekowej tradycji tworzenia ekslibrisów o Gdańsku oraz promocja Gdańska w Polsce i za granicą.

2020 - Wyspa fantazji

Gdański Archipelag Kultury, Fundacja Wspólnota Gdańska wraz z Partnerami zapraszają do udziału w 10. Międzynarodowym Konkursie na Małą Formę Graficzną pt. WYSPA FANTAZJI.

Konkurs 2020Edycja KONKURSU, ze względu na obecność pandemii koronawirusa Covid-19, na świecie została zmodyfikowana i ograniczona do ekslibrisu w formie cyfrowej. Tematem tegorocznych zmagań artystów jest WYSPA FANTAZJI. Wyspa i fantazja dzielą tę samą kondycję: być sobą, i pozwolić obmywać się falom, opierać się przypływowi, być zamkniętym i otwartym zarazem… Być może to nie izolacja, lecz konieczna niemożliwa równowaga określa czym w swoim bycie są Wyspy Fantazji?

„Przemiany wyobrażenia Wyspy ukazują zarazem, że wyspowość, wbrew temu czym wyspa być miała jako przestrzeń izolowana i poniekąd samoistna w swej tożsamości, w istocie ma charakter relacyjny. Wyspą jest się pośród czegoś: jak ląd pośród wody, spokój pośród zawieruchy, raj pośród upadku…” Jednocześnie temat konkursu nawiązuje do jubileuszu 125. lecia powstania Wyspy Sobieszewskiej, miejsca gdzie w 2007 roku, w Wyspie Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury narodziła się idea Międzynarodo-wego Konkursu na Ekslibris i Małą Formę Graficzną.

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

W dniu 18 listopada 2020, jury 10. Międzynarodowego Konkursu na Małą Formę Graficzną, w składzie:

  1. prof. Martin R. Baeyens, emerytowany profesor Królewskiej Akademii Sztuki w Gandawie /Belgia/ – przewodniczący
  2. prof. dr Senih Çavuşoğlu, dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych i Komunikacji Wizualnej, Wydział Projektowania Komunikacji i Studiów Mediów, Uniwersytet Cypru /Północny Cypr/
  3. Bogumiła Omieczyńska, Kustosz Kolekcji Ekslibrisu Muzeum Zamkowego w Malborku /Polska/
  4. dr Agnieszka Fluda-Krokos, adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kolekcjonerka i badaczka ekslibrisu /Gliwice, Polska/
  5. Joanna Babula, ilustratorka, malarka, animatorka kultury /Tarnów, Polska/

Na zdalnym posiedzeniu jury, po obejrzeniu 301 prac nadesłanych na konkurs przez 133 autorów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

NAGRODY REGULAMINOWE

I miejsce - 4000 zł - Katarzyna Handzlik /Polska/ za zestaw prac nr 037_1, 037_2, 037_3 pod tytułem „Ekslibris opus 52 - dedykowany prof. Krzysztofowi Markowi Bąkowi”, „Ekslibris opus 53 dedykowany Mirosławie Bąk”, „Ekslibris opus 54 – in memoriam  Horst Sparke”

II miejsce - 2000 zł - Mariusz Dański /Polska/ za pracę nr 018_2 pod tytułem  „Ex libris MP”

III miejsce - 1500 zł - Marjan Khajavi  /Cypr Północny/ za pracę nr 052 pod tytułem „Island of Wishes”

 

WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE

 

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury Teresy Kuśmierskiej /wystawa prac artystki/

 

Nagroda Dyrektora Biblioteki Gdańskiej PAN dr Anny Walczak /nagroda rzeczowa/

 

Nagrody Andrzeja Stelmasiewicza, założyciela Fundacji Wspólnota Gdańska /EUR 100 dla każdego artysty/

 

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Pana prof. ASP dr hab. Krzysztofa Polkowskiego /1000 zł/

 

CZŁONKOWIE JURY: prof. Martin R. Baeyens / Dr. Agnieszka Fluda-Krokos / Mrs Bogumiła Omieczyńska / Mrs Joanna Babula / prof. dr. Senih Çavuşoğlu

 

FUNDATORZY NAGRÓD SPECJALNYCH: Teresa Kuśmierska / prof dr hab. Krzysztof Polkowski / dr. Anna Walczak / Andrzej Stelmasiewicz

 

Na tym zakończono posiedzenie jury.

Protokół sporządził Paweł Jarczewski

Gdańsk, 20 listopada 2020 roku

 

WIĘCEJ INFORMACJI

www.exlibrisgdansk.pl
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl
www.wspolnotagdanska.pl
www.facebook.com/exlibrisgdansk/


Galeria nagrodzonych
exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris" exlibris"

Organizatorzy

GAK Wyspa Skarbów GAK Fundacja Wspólnota Gdańska

Partnerzy

ASP PAN Biblioteka

Patroni medialni

TVP Kultura Trójmiasto Radio Gdańsk Miasto Gdańsk